تزریق در مفاصل ساکروایلیاک لگن

تتزریق در مفاصل ساکروایلیاک لگن
مفصل ساکروایلیاک در کنار ستون فقرات قرار گرفته است و ارتباط

پی آر پی

پی آر پی
اساس کاربرد پلاسمای غنی از پلاکتیا PRP استفاده از توان

تزریق در مفاصل فاست کمر

کلینیک آذرگان تزریق در مفاصل فاست کمر
مفصل جایی است که دو یا تعداد بیشتری استخوان را به هم…

RF داخل دیسک

RF داخل دیسک

رادیوفرکوئنسی یا همان RF یک پروسیجر کم تهاجم است

RFمفاصل فاست

RFمفاصل فاست
رادیو فرکوئنسی یا همان RF یک پروسیجر کم تهاجمی است

بلوک ریشه عصب

بلوک ریشه عصب
تزریق شایع و معمول ،اندیکاسیون تشخیصی ،اندیکاسیون درمانی

لیزر داخل دیسک

لیزر داخل دیسک
کمر درد مزمن یکی از شایعترین دردهای مزمن بدن و یکی

اپیدورال کمر و گردن

اپیدورال کمر و گردن
اغلب بیماران مبتلا به کمردرد کاندید عمل جراحی ستون فقرات