کلینیک اذرگان

درمان پلکانی درد، اصول اولیه کلینیک اذرگان

روش های کم هزینه تر و کم خطرتر در الویت اند.اگر سلامتتان در خطر جدی باشد،الویت درمانی تغییر خواهد کرد.
کلینیک اذرگان

آگاهی کامل و تصمیم گیری نهایی، حقوق اولیه بیمار

اطلاع دقیق از روش های درمانی، هزینه ها، فواید و خطرات آن ازحقوق اصلی بیماران است.
کلینیک اذرگان

تشخیص دقیق مقدمه ی درمان صحیح در کلینیک آذرگان

جستوجو در گوگل درمان های متعددی ارایه می کند.ولی هنر یک پزشک ماهر معاینه ی دقیق و سپس تشخیص بیماری است
کلینیک اذرگان

درصدی از بیماران حتما به مداخلات جراحی باز نیاز دارند.

تعلل در جراحی بیمارانی که به سایر روش های درمانی پاسخ نمی دهند،اتلاف وقت و سرمایه بیمار است.
کلینیک اذرگان

آگاهی کامل و تصمیم گیری نهایی، حقوق اولیه بیمار

حدفاصل درمان های فیزیکی و جراحی باز، این روش های درمانی انتخاب های خوب و موثری در درمان درد می باشد.
کلینیک اذرگان

الویت درمان های کم هزینه تر و کم خطر تر

درمان فیزیکی و ساختاری انتخاب اول، سپس درمان های کم تهاجمی مانند تزریقات و…

انواع درمان های ارایه شده در کلینیک آذرگان

تمرکز بر روی درمان های غیر جراحی از اصول اساسی کلینیک اذرگان است، که نمونه های آن را در زیر مشاهده میکنید.

پیآر پی

کلینیک اذرگان
اساس کاربرد پلاسمای غنی از پلاکتیا PRP استفاده از توان

تزریق در مفاصل ساکروایلیاک لگن

کلینیک اذرگان
مفصل ساکروایلیاک در کنار ستون فقرات قرار گرفته است و ارتباط

تزریق در مفاصل فاست کمر

کلینیک اذرگان
مفصل جایی است که دو یا تعداد بیشتری استخوان را به هم…

پزشکان کلینیک اذرگان

کلینیک چند تخصصی اذرگان شامل متخصصین طب فیزیکی، فلوشیپ ستون فقرات، فلوشیپ درد،بیهوشی، روانشناسی بالینی، پرستار و…
کلینیک اذرگان

دکتر مهران کوچک


فلوشیپ درد، متخصص بیهوشی
کلینیک اذرگان

دکتر مسعود ترکاشوند


متخصص طب فیزیکی،ستون فقرات، مفاصل و عضلات
کلینیک اذرگان

دکتر رضا سلمان روغنی


فوق تخصص ستون فقرات، فلوشیپ ستون فقرات، مفاصل و عضلات
نوبت دهی اینترنتی