15 اسفند 1399

کاربرد فیزیوتراپی در درمان اختلال عملکرد کف لگن

اختلال عملکرد کف لگن اختلال عملکرد کف لگن، خصوصا زمانی که با تظاهراتی چون افتادگی رحم و بی­ اختیاری ادرار یا مدفوع همراه باشد، همچنان یکی […]