19 تیر 1398

سندروم درد پاتلوفمورال (اطراف کشکک زانو)

سندروم درد پاتلوفمورال، دردی در جلوی زانو و اطراف کشکک زانو (پاتلا) است. گاهی به این سندروم، "زانوی دونده" هم می‌گویند
28 خرداد 1398

حرکات اصلاحی کف پا

حرکات اصلاحی کف پا
26 خرداد 1398

حرکات اصلاحی آرتروز زانو

حرکات اصلاحی آرتروز زانو
17 اردیبهشت 1397

نقرس بیماری افراد ثروتمند یا ناآگاه؟

نقرس یا goat فرم شایع و کاملی از آرتریت (التهاب مفاصل) است.
30 اردیبهشت 1393

خار پاشنه (التهاب فاشیا کف پایی)

خار پاشنه، ضایعه‌ای کلسیمی، در زیر پاشنه و به شکل برآمدگی شاخ مانند است.