17 تیر 1398

التهاب مفصل SI ساکروایلیاک

التهاب 1 یا 2 مفصل ساکروایلیاک (جایی که استخوان ساکروم به استخوان لگن متصل شده است) را می‌گویند.