1 خرداد 1400

طب سوزنی در طب فیزیکی و توانبخشی

طب سوزنی یکی از زیر شاخه های طب چینی میباشد پیشینه طولانی در روش های درمانی دارد. طب سوزنی براساس این نظریه اثبات شده است که […]
17 تیر 1398

التهاب مفصل SI ساکروایلیاک

التهاب 1 یا 2 مفصل ساکروایلیاک (جایی که استخوان ساکروم به استخوان لگن متصل شده است) را می‌گویند.