17 تیر 1398

آرنج تنیس‌ بازان

التهاب بخش خارجی مفصل آرنج یا آرنج تنیس‌بازان عارضه‌ای دردناک است که در اثر حرکات مکرر بازو و مچ دست، (زمانی که از دست خود، کار اضافی می‌کشید) التهاب بخش خارجی آرنج به وجود می‌آید.