در این قسمت در خصوص حرکات ورزشی و اصلاحی دیسک کمر، گردن، دست، پا، ستون فقرات، آرنج، شانه، کمردرد، کف دست، نشستن، ایستادن، آرتروز، دنبالچه، سیاتیک، تنگی کانال نخاعی، انحراف ستون فقرات فیلم‌هایی را به نمایش خواهیم گذاشت.

 

14 تیر 1400

آرتریت روماتوئید نوجوانان

در این مطلب از کلینیک اذرگان به برسی بیماری آرتریت روماتوئید نوجوانان، علل و نشانه های بروز این بیماری، روش های درمانی شامل فیزیوتراپی، انواع تزریق […]