پزشکان کلینیک فوق تخصصی درد آذرگان

کلینیک چند تخصصی آذرگان شامل متخصصین طب فیزیکی، فلوشیپ ستون فقرات، فلوشیپ درد، بیهوشی، روانشناسی بالینی، پرستار، تراپیست

دکتر رضا سلمان روغنی

دکتر رضا سلمان روغنی
فوق‌تخصص ستون‌فقرات