پزشکان کلینیک فوق تخصصی درد آذرگان

کلینیک چند تخصصی آذرگان شامل متخصصین طب فیزیکی، فلوشیپ ستون فقرات، فلوشیپ درد، بیهوشی، روانشناسی بالینی، پرستار، تراپیست

دکتر مهران کوچک

پزشکان
فلوشیپ درد متخصص بیهوشی

دکتر مسعود ترکاشوند

پزشکان
متخصص طب‌فیزیکی

دکتر رضا سلمان روغنی

پزشکان
فوق‌تخصص ستون‌فقرات

دکتر هانیه زائررضایی

پزشکان
پزشک عمومی و روانشناسی سلامت

دکتر هلن قرائی

پزشکان
فلوشیپ درد
نوبت دهی اینترنتی