رد کردن لینک ها

کلینیک درد

ورزشهای درمانی

توجه:

لطفا قبل از انجام هر گونه ورزشی با پزشک خود مشورت کنید.

در اینجا تعدادی آموزش بصری با توضیح ضمیمه در اختیار مددجویان گرامی قرار داده خواهد شد تا بر طبق نظر پزشک معالج و انجام صحیح آنها روند درمانی سرعت پذیرد.