رد کردن لینک ها

آرامشتو حفظ کن و راحت باش

با رفتارهای درد آشنا شوید

رفتارهای درد به آنچه که شما هنگام درد میگویید یا انجام میدهید، اطلاق میشود. در واقع رفتارهای درد، پاسخ شما به درد هستند که به کمک آن تلاش میکنید درد را کنترل یا آنرا کاهش دهید. در دردهای مزمن مثل کمردرد این رفتارهای درد پس از مدتی تبدیل به عادت میشوند و کارآیی شان را از دست میدهند. برخی از رفتارهای درد از این قرارند:

به خود پیچیدن، مالیدن محل درد یا فشار دادن آن، استفاده از بریس و وسایلی که حرکت عضو دردناک را محدود میکنند، دایم در مورد درد صحبت کردن، لنگیدن و آرام راه رفتن. اینها رفتارهایی هستند که مستقیما به درد ربط داده میشوند اما برخی از رفتارها مثل محدود کردن رفت و آمد با دیگران یا عدم انجام فعالیت فیزیکی و وظایف، ماندن در رختخواب به مدت طولانی، رفتارهای درد هستند که شاید به نظر مرتبط با درد نرسند. واقعیت اینست که رفتارهای درد در اغلب موارد نه تنها درد را بهبود نمیبخشد بلکه آنرا بدتر میکند چون دایم به ما یادآوری میکند که درد داریم و فکر کردن دایم به این موضوع میتواند تغییرات شیمیایی در مغز ایجاد کند که تشدید کننده درد باشد.

رفتارهای درد چه اثری برما میگذارند.

رفتارهای درد انرژی جسمی و روانی شما را که میتواند در مسیر برنامه ریزی برای مدیریت درد بکار گرفته شود، تحلیل میبرد. شما این رفتارها را بکار میبرید که دیگران متوجه شوند، شما درد دارید و توقع دارید که به شما کمک و یا از شما مراقبت کنند. دیگران ممکن است به طرق متفاوتی به رفتارهای درد شما پاسخ دهند. مثلا ممکن است بیشتر روی درد شما متمرگز شوند تا روی رفتارهای سالم شما. ممکن است تلاش کنند به شما کمک کنند یا مراقبتان باشند یا پس از مدتی نسبت به درد تکرار شونده و مزمن شما بی تفاوت شده یا از شما فاصله بگیرند. اگر افراد خانواده شما را بخاطر درد مزمن سرزنش کنند ممکن است باعث افزایش هیجانات منفی شما شوند که این خود میتواند درد را تشدید کند. اگر شما بتوانید رفتارهای درد خودتان را که تبدیل به عادت شده اند، بشناسید، قادر خواهید بود رفتارهای مثبت تری را جایگزین رفتارهایی که تا بحال کمک کننده نبوده اند کنید. مثلا به جای مدام دراز کشیدن در رختخواب یا محدود کردن روابط، سعی کنید به آرامی پیاده روی کنید یا با یک دوست تلفنی صحبت کنید.

منبع : myoclinic

مترجم دکتر هانیه زائررضایی

همچنین شاید دوست داشته باشید...

به گفتگو بپیوندید