رد کردن لینک ها

کلینیک درد

دکتر هانیه زائررضایی

دکتر هانیه زائررضایی

پزشک و دکترای روانشناسی بالینی

دکتر هانیه زائررضایی

سوابق تحصیلی

 • دوره پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، تهران، ایران، 1375-1383

 • فعالیت پژوهشی در مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران,بیمارستان شریعتی 1383-1385

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.دانشگاه خوارزمی تهران.ایران 1393-1396

پروانه نظام پزشکی

 • پروانه نظام پزشکی تهران، 1395-تاکنون

 • پروانه دائم نظام پزشکی ایران، 1393 تا کنون

سوابق

 • مترجم خلاصه مقالات پایگاه اطلاعاتی مرورهای سیستماتیک کاکرین به زبان فارسی

 • دبیر بخش روانشناسی هفته نامه سلامت از 1394

 • سابقه 2 سال همکاری در مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه تهران

 • حوزه‌های بالینی مورد علاقه

 • روانشناسی درد و اختلالات سایکوسوماتیک

 • روانشناسی کودک و نوجوان

 • روانشناسی سلامت