رد کردن لینک ها

آرامشتو حفظ کن و راحت باش

اطلس مدیریت درد اینترونشنال

چنانچه می‌خواهید یک رفرنس جامع و کامل در مورد تکنیک‌های موجود برای بلوک اعصاب در نواحی مختلف بدن داشته باشید، کتاب مدیریت درد اینترونشنال می‌تواند مفید باشد. این کتاب 952 صفحه‌ای توسط انتشارات Saunders در سال 2014 تجدید چاپ شده است.

مشخصات کتاب

  • میزان موفقیت شما را در بکارگیری تکنیک‌های درمانی افزایش می‌دهد و عوارض را به حداقل می‌رساند. چرا که در این کتاب کدهای CPT برای هر روش آورده شده است. همچنین نشانه‌ها، آناتومی مربوطه، تکنیک، عوارض جانبی و پیچیدگی‌های کلینیکی توضیح داده شده است.

 

  • تکنیک‌های اینترونشنال (مداخله‌ای) به صورت یکپارچه ارائه شده است. این امر با استفاده از تصاویر دقیق که مراحل اصلی هر فرآیند را با جزییات نشان می‌دهد، تحقق یافته است.

 

  • نقاط تزریق در هر تکنیک بر روی تصاویر CT، MR و رادیولوژی به طور واضح نشان داده شده است.

 

  • تکنیک‌های جدید تزریق جهت کنترل درد، در چند فصل مجزا آورده شده است.

 

  • توضیحاتی در مورد اینکه مطابق با شرایط بیمار، انجام کدام تکنیک ارجحیت دارد و چگونه باید انجام شود، ارائه شده است.

 

  • قرارگیری صحیح سوزن و نیز یافتن محل دقیق بلوک اعصاب تحت هدایت سونوگرافی و فلوروسکوپی توضیح داده شده است.

 

  • تجسم محل دقیق قرارگیری سوزن با استفاده از چندین تصویر با کیفیت بالا، آورده شده است.

 

 • آموزش چگونگی انجام تکنیک‌های مختلف با استفاده از فیلم‌های ویدیویی که همراه با کتاب ارائه می‌شود.
منبع

http://www.iasp-pain.org/Meetings/?navItemNumber=505

به گفتگو بپیوندید